Rauch spredetabeller

Se Rauchs spredetabeller online - klik på linket under billedet

Online Rauch spredetabeller

Rauch spredetabeller
Se Rauchs spredetabeller online - klik på linket under billedet
Klik her for at se spredetabellerne online

Værdierne i spredetabellerne er fremkommet ved praktiske tests i producentens center for test af kunstgødningsspredere.

Indstillingerne er opnået ved anvendelse af kunstgødning i perfekt kvalitet fra de respektive producenter og spredt over hele den angivne spredebredde.

Vi understreger at kunstgødningernes fysiske egenskaber kan variere, selv inden for samme type og producent pga. forskelligheder i kornstørrelse, vægtfylde, overfladetekstur, specific vægt og kvalitet af kornene etc.
Disse variationer kan påvirke spredekarakteristika ganske betragteligt, hvilket resulterer i forskelle i udspredningsmængderne samt ændringer i spredemønstrene angivet i spredetabellerne, og kan derfor gøre det nødvendigt at genkalibrere sprederen.

For at sikre en større præcision, bør sprederen genkalibreres med hensyn til spredemængde og spredemønstrene kontrolleres over den ønskede bredde v.h.a det praktiske testsæt hver gang kunstgødningen ændres, og selv ved anvendelse af forskellige sække med den samme gødning.
Spredetabellerne indeholder værdier for de spredemængder, der normalt anvendes i praksis. Fordelingen af andre spredemængder er ikke testet.

Rauch´s APP "Fertilizer Chart" er yderst brugervenlig

Kort beskrivelse: 
Online Rauch spredetabeller

Rauch´s APP "Fertilizer Chart" er yderst brugervenlig